Αναζήτηση σε όλο το blog

27.7.10

οικονομικοί απολογισμοί - δείκτες αξιολόγησης


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
Η αποτίμηση του προσφερόμενου έργου υπολογίζεται αν δεχτούμε ότι κάθε μία (1) ώρα Εθελοντικής εργασίας αποτιμάται με το ωρομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη που σήμερα υπολογίζεται στα 4€
Το χρηματικό ποσό που προκύπτει, είναι ισοδύναμο με αυτό που θα κατέβαλλε η πολιτεία σε μισθωτούς υπαλλήλους για να εκτελέσει το ίδιο έργο.
Απολογισμός 2004
Απολογισμός 2005
Απολογισμός 2006
Απολογισμός 2007
Απολογισμός 2008
Απολογισμός 2009
Απολογισμός 2010

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Περιμέναμε πολλά χρόνια να υπάρξει αξιολόγηση του Εθελοντικού έργου και βασικά περιμέναμε να το έκανε ένας επίσημος φορέας. Ίσως η ΓΓΠΠ στην οποία ανήκουμε επιχειρησιακά.
Επειδή όμως δεν βλέπουμε τέτοια πιθανότητα, και επειδή η αξιολόγηση θα μας βοηθούσε να γίνουμε πιο αποδοτικοί και να διορθώσουμε τις ελλείψεις μας, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην Αυτο-Αξιολόγηση.
Βέβαια δεν θα είμαστε εκ των πραγμάτων τόσο αντικειμενικοί, όσο θα ήταν μια αξιολόγηση που θα έκανε κάποιος ανεξάρτητος τρίτος για μας. Θα προσπαθήσουμε όμως.
Κατά γενική ομολογία υπάρχουν αρκετές κατηγορίες οι οποίες επιδέχονται κριτηρίων αξιολόγησης.
Κάποιες από αυτές είναι:
Τύπος της Οργάνωσης


Επιθυμητός
στόχος
Μορφή Διοίκησης
αυτοδιοικούμενη

Γεωγραφικό πεδίο δράσης
Τοπικό (Ν.Φ.)
Νομαρχιακό (Πάρνηθα)

Διαθέσιμη ιστοσελίδα
ναι

e-mail
ναι

fax
όχι
ναι
Σταθερό τηλέφωνο
όχι
ναι
Φυσική Έδρα Συλλόγου -γραφείο
ναι

Μέλος υπερκείμενου Οργανισμού ή κίνησης
όχι

Μέλος Δικτύου Εθελοντικών Οργανώσεων
όχι
ναι
Απαιτείται ιατρικό ιστορικό Εθελοντών
όχι

Απαιτείται ποινικό Μητρώο Εθελοντών
όχι

Υφίσταται ατομική ασφάλιση έναντι κινδύνων
όχι
ναι
Άδεια χρήσης Ραδιοσυχνότητας από την ΕΕΤΤ
Ναι - Νομαρχιακή

Εγγεγραμμένοι Εθελοντές
54
100
Ταμειακώς τακτοποιημένοι Εθελοντές
51%
100%
Ενεργοί Εθελοντές
59%
80%
Πιστοποιημένοι Εθελοντές
·         2 Νοσηλευτές (πτυχίο ΤΕΙ)
·         1 Ραδιερασιτέχνης (πτυχ.Υπ.Μεταφορών)
·         8 Πρόγρ. Εθελ. Δράσης (Υπ. Παιδείας)
22%
80%
Αυτοδιοικούμενες ομάδες εντός της Οργάνωσης
·         ΟΜ-ΦΙ
·         ΟΜ-ΠΑ
·         ΟΜ-Ε-ΑΝ
3
Άντρες Εθελοντές
24 (44%)

Γυναίκες Εθελόντριες
30 (56%)

κόκκινες επισημάνσεις (εκτός στόχων)
πράσινες επισημάνσεις (εντός στόχων)

Εκπαίδευση

«ΟΜ-ΠΑ»
«ΟΜ-ΦΙ»
«ΟΜ-Ε-ΑΝ»
Εθελοντές με πιστοποιημένες εκπαιδεύσεις

4

11

2
αρχική εκπαίδευση
ναι
ναι

ναι

ετήσια εκπαίδευση
ναι
ναι

ναι

τρόπος εκπαίδευσης
επί τόπου
επί τόπου

θεωρητικός & ασκήσεις

κοινές ασκήσεις με κρατικούς φορείς και με άλλες οργανώσεις

όχι

όχι

ναι
βαθμός συνεργασίας κατά τις κοινές ασκήσεις
περιγραφή ρόλου Οργάνωσης

«ΟΜ-ΠΑ»
«ΟΜ-ΦΙ»
«ΟΜ-Ε-ΑΝ»
Ανάθεση ρόλων
ναι - στον συντονιστή των ομάδων
Σπουδαιότητα
μεγάλη
μεγάλη
μεγάλη
τύπος επέμβασης
δασοπροστασία
δασοπροστασία
έκτακτη ανάγκη
Μέσα
Κυάλια
Ασύρματοι
Πυξίδες
Ατ.μέσα πυροπροστασίας Σκαπτικά εργαλεία
επινώτιοι πυροσβεστήρες
πυροσβεστικό όχημα
όχημα υποστήριξης
σκηνές καταυλισμού
ναι
ναι
ναι
ναι
όχι
ναι
όχι
όχι

ναι
ναι
ναι
ναι
ναι
ναι
ναι
όχι
όχι
ναι
κανονισμοί και οδηγίες
ναι
ναι
ναι
βαθμός συνεργασίας
κατά τη λήψη της πληροφορίας (μεγάλη-μέτρια-μικρή)
δεν έχει μετρηθεί
δεν έχει μετρηθεί
μικρή

επικοινωνία Μελών στην Οργάνωση


«ΟΜ-ΠΑ»
«ΟΜ-ΦΙ»
«ΟΜ-Ε-ΑΝ»
Τρόπος λήψης της πληροφορίας
από τις ειδήσεις
Από τους περιπολούντες εθελοντές
από τις ειδήσεις
έγκαιρη λήψη της πληροφορίας
Τυχαία η λήψη
άμεση
Τυχαία η λήψη
τρόπος και χρόνος διάχυσης της πληροφορίας στην οργάνωση

Μέσω τηλεφώνου και ασύρματου σε άμεσο χρόνο
όργανα-εργαλεία επικοινωνίας
τηλέφωνο
τηλέφωνο
τηλέφωνο & ασύρματος
τύπος αντίδρασης
Συγκέντρωση Ομάδας στο Γραφείο
Συγκέντρωση Ομάδας στο Γραφείο
Συγκέντρωση Ομάδας στο Γραφείο
χρόνος αντίδρασης
Δεν έχει μετρηθεί
Δεν έχει μετρηθεί
1 ώρα
σχέση της οργάνωσης με τα ΜΜΕ
καμία
Τα πιο κάτω συμπεράσματα προέκυψαν από το 8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο 2007 στην Αθήνα υπο την αιγίδα του Εθνικού Κέντρου Έρευνας "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" και παρουσιάστηκαν από:
Δρ Ζωή Νιβολιανίτη - Βαρβάρα Συνοδικού - πυραγό Απόστολο Παραλίκα


Παράγοντες που οδηγούν στην αποτυχία:
Βασικός παράγων είναι ο χρόνος επέμβασης, οι καιρικές συνθήκες, η έλλειψη μέσων (π.χ. οχημάτων 4 x 4, η έλλειψη τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και υπολογιστών), η λανθασμένη αξιολόγηση των διαθέσιμων δυνάμεων και ανάθεση λανθασμένων εργασιών, τα λάθη στην κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού και εξοπλισμού, η έλλειψη συντονισμού, η άρνηση συνεργασίας από τις κρατικές υπηρεσίες, η κατάρρευση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, ο εγωισμός και η αυτοπροβολή στα ΜΜΕ, το διαφορετικό πρωτόκολλο και σχήμα δράσης των οργανώσεων, κ.α.

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ
Στη δασοπυρόσβεση καθώς και σε άλλα περιστατικά τα σημεία υπεροχής είναι:

Η πρόβλεψη.
Η ανάπτυξη των δυνάμεων με σωστό τρόπο
Η συνεχής τροφοδοσία με νερό στην περίπτωση πυρκαϊάς.
Η έγκαιρη προειδοποίηση ώστε να υπάρχει η δυνατότητα συντονισμού των δυνάμεων.
Η ταχύτητα κινητοποίησης των οργανώσεων και ο πλήρης εξοπλισμός που, τις περισσότερες φορές, υπάρχει.
Η ταχεία άφιξη στο σημείο του συμβάντος και η ορθή αντιμετώπιση του περιστατικού.
Η επικοινωνία  μεταξύ των συνεργαζόμενων φορέων.
Η καλή γνώση της περιοχής, προσώπων και τοπικών καταστάσεων. Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή τουλάχιστον ενός Εθελοντή στις κρατικές ομάδες θα βοηθούσε πολύ την αντιμετώπιση των περιστατικών.
Η εκπαίδευση, η πειθαρχία, η διαθεσιμότητα, οι υπάρχουσες εφεδρείες.
Η εμπειρία που αποκτάται με την εξάσκηση και την συσσώρευση επιτυχούς δράσης.
Η τυχόν υπάρχουσα πολλαπλότητα των ειδικοτήτων και των δράσεων, λόγω της ειδικής πολύπλευρης εκπαίδευσης.
Η οργάνωση των Εθελοντικών Οργανώσεων, τα επιχειρησιακά κέντρα των ομάδων, οι ταινίες απομάκρυνσης πολιτών, η διασφάλιση των πειστηρίων και των ευρημάτων για χρήση των κρατικών υπηρεσιών, τα μέσα ατομικής προστασίας.
Τέλος η διάθεση για προσφορά που έχουν οι Εθελοντές και είναι το βασικό κίνητρό τους.


ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
1. Η εκπαίδευση των Εθελοντών πρέπει να εποπτεύεται από πιστοποιημένο Οργανισμό, Ελληνικό ή Ευρωπαϊκό.
2. Η  συνεργασία μεταξύ θεσμοθετημένων και Εθελοντικών φορέων  επέμβασης πρέπει να ρυθμίζεται νομοθετικά.
3. Πρέπει να δημιουργηθεί μια ηλεκτρονική βάση με τα στοιχεία όλων των Εθελοντικών Οργανώσεων.
4. Τα μέλη των Εθελοντικών Οργανώσεων πρέπει να έχουν ένα πλήρες αρχείο εξετάσεων  (ιατρικών, ψυχολογικών κλπ) με σκοπό την πιστοποίηση τους.
5. Συστηματική κοινή εκπαίδευση σε ασκήσεις προσομοίωσης θα οδηγήσει στη δημιουργία κοινών πρωτοκόλλων δράσης.
6. Ασφάλιση των Εθελοντών.
7. Ελεύθερη χρήση των δημόσιων μέσων μεταφοράς σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και 50% έκπτωση σε περίοδο ασκήσεων. Δωρεάν διέλευση από Διόδια Εθνικής Οδού.
8. Αξιολόγηση Εθελοντικών Οργανώσεων, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων,
π.χ. Αριθμός Μελών, πιστοποίηση μελών, δυνατότητα επέμβασης κ.α.
9. Τηλεπικοινωνίες μεταξύ ομάδων σε radio frequencies UHF or VHF
10. Κάρτα Εθελοντή για ασφαλέστερη αναγνώριση μελών.
11. Ειδικές πινακίδες στα αυτοκίνητα των Εθελοντών.
12. Δημιουργία ιστοσελίδων των ομάδων για καλλίτερη επικοινωνία μεταξύ τους και διάδοση του πνεύματος του Εθελοντισμού τόσο στη Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Βάσει των αναλύσεων των συνεντεύξεων που μας παρείχαν Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας διαφόρων τύπων, προσδιορίσθηκαν παράγοντες και κατά συνέπεια δείκτες που θεωρούνται σημαντικοί ώστε η δράση να έχει επιτυχή έκβαση.  
Ο εντοπισμός αυτών των δεικτών είναι δυνατό να βοηθήσει στην αξιολόγηση των μέτρων που πρέπει να λάβουν οι Οργανώσεις, ώστε να βελτιώσουν τον τρόπο λειτουργίας τους και να κατορθώσουν να προσφέρουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους σε ώρα κρίσης.
Εντοπίσθηκαν οι παράγοντες αποτυχίας στη διαχείριση ενός περιστατικού, οι κρίσιμες στιγμές στην εξέλιξη του συμβάντος, τα δυνατά σημεία των Οργανώσεων.
Κυρίαρχη σημασία έχει η βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των φορέων και Οργανώσεων που συμμετέχουν στο σχεδιασμό και τη διαχείριση των καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης και η βελτίωση της επικοινωνίας και της διαθεσιμότητας της πληροφόρησης μεταξύ των ομάδων δράσης και του πληθυσμού.
Τέλος, παρουσιάσθηκαν μερικά από τα προβλήματα  που αντιμετωπίζουν οι Εθελοντικές Οργανώσεις κατά τη δράση τους, που είναι υποβοηθητική του κρατικού μηχανισμού. Ασφαλώς το κύριο και σημαντικότερο έργο ασκείται από την Πολιτεία. Η προσοχή, όμως, που μπορεί να δείξει η πολιτεία στη θεραπεία μερικών έστω από αυτά τα χρόνια προβλήματα, μπορεί να είναι πολύ σημαντική για την αύξηση της προσφοράς των Εθελοντικών Οργανώσεων την ώρα της έκτακτης ανάγκης.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009

Κατά την διάρκεια του 2009 οι Εθελοντές Ν. Φιλαδέλφειας στελέχωσαν τις πιο κάτω Ομάδες:

Η "ΟΜ-ΠΑ" (Ομάδα Πάρνηθας) που στελεχώθηκε από 16 Εθελοντές πραγματοποίησε:
 • 19 Νυκτερινές Πυροφυλάξεις στο Πυροφυλάκιο της Μόλας.

κατά την διάρκεια της μεγάλης φωτιάς που έκαψε τον Νομό Αττικής, πραγματοποίησε
 • 3 νυκτερινές εποχούμενες περιπολίες στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας
 • συμμετείχε με ένα 4*4 τζιπ στον Άγιο Στέφανο στην περίπτωση που θα χρειαζόταν να γίνει απεγκλωβισμός ατόμων.
 • συμμετείχε με 2 Εθελοντές στην επιτήρηση του Διόνυσου

Η "ΟΜ-ΦΙ" (Ομάδα Φιλαδέλφειας) που στελεχώθηκε από 35 Εθελοντές πραγματοποίησε:
 • 1015 ανθρωποώρες Πυροφύλαξης του Άλσους Ν. Φιλαδέλφειας

Η "ΟΜ-ΚΥ" (Ομάδα Κοινωνικής Υπηρεσίας) που στελεχώθηκε από 7 Εθελοντές, εργάστηκε στην Λέσχη ΑμΕΑ της Νέας Φιλαδέλφειας.

Αποτίμηση Προσφερόμενου Εργου 
ΟΜ-ΠΑ 19 νυκτερινές βάρδιες των 9 ωρών εκάστη που πραγματοποιήθηκαν από 3 πυροφύλακες ταυτόχρονα. 
Σύνολο 2.052€

ΟΜ-ΦΙ 1015 ανθρωποώρες Δασοπροστασίας. 
Σύνολο 8.208€

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004

Κατά την διάρκεια του 2004 οι Εθελοντές Ν. Φιλαδέλφειας στελέχωσαν την πιο κάτω Ομάδα:

Η "ΟΜ-ΦΙ" (Ομάδα Φιλαδέλφειας) που στελεχώθηκε από 9 Εθελοντές πραγματοποίησε:
 • 138 ανθρωποώρες Πυροφύλαξης του Άλσους Ν. ΦιλαδέλφειαςΑποτίμηση Προσφερόμενου Εργου 
ΟΜ-ΦΙ 138 ανθρωποώρες Δασοπροστασίας. 
Σύνολο 552€

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2005

Κατά την διάρκεια του 2005 οι Εθελοντές Ν. Φιλαδέλφειας στελέχωσαν την πιο κάτω Ομάδα:

Η "ΟΜ-ΦΙ" (Ομάδα Φιλαδέλφειας) που στελεχώθηκε από 30 Εθελοντές πραγματοποίησε:
 • 815 ανθρωποώρες Πυροφύλαξης του Άλσους Ν. Φιλαδέλφειας


Αποτίμηση Προσφερόμενου Εργου 
ΟΜ-ΦΙ 815 ανθρωποώρες Δασοπροστασίας. 
Σύνολο 3.260€

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2006

Κατά την διάρκεια του 2006 οι Εθελοντές Ν. Φιλαδέλφειας στελέχωσαν την πιο κάτω Ομάδα:

Η "ΟΜ-ΦΙ" (Ομάδα Φιλαδέλφειας) που στελεχώθηκε από 52 Εθελοντές πραγματοποίησε:
 • 542 ανθρωποώρες Πυροφύλαξης του Άλσους Ν. Φιλαδέλφειας

Αποτίμηση Προσφερόμενου Εργου 
ΟΜ-ΦΙ 542 ανθρωποώρες Δασοπροστασίας. 
Σύνολο 2.168€

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2007

Κατά την διάρκεια του 2007 οι Εθελοντές Ν. Φιλαδέλφειας στελέχωσαν την πιο κάτω Ομάδα:

Η "ΟΜ-ΦΙ" (Ομάδα Φιλαδέλφειας) που στελεχώθηκε από 56 Εθελοντές πραγματοποίησε:
 • 1.445 ανθρωποώρες Πυροφύλαξης του Άλσους Ν. Φιλαδέλφειας
Αποτίμηση Προσφερόμενου Εργου 
ΟΜ-ΦΙ 1.445 ανθρωποώρες Δασοπροστασίας. 
Σύνολο 5.780€

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008

Κατά την διάρκεια του 2008 οι Εθελοντές Ν. Φιλαδέλφειας στελέχωσαν τις πιο κάτω Ομάδες:

Η "ΟΜ-ΠΑ" (Ομάδα Πάρνηθας) που στελεχώθηκε από 8 Εθελοντές πραγματοποίησε:
 • 4 Νυκτερινές Πυροφυλάξεις στο Πυροφυλάκιο της Μόλας.

Η "ΟΜ-ΦΙ" (Ομάδα Φιλαδέλφειας) που στελεχώθηκε από 44 Εθελοντές πραγματοποίησε:
 • 1.664 ανθρωποώρες Δασοπροστασίαςτου Άλσους Ν. ΦιλαδέλφειαςΑποτίμηση Προσφερόμενου Εργου 
ΟΜ-ΠΑ 4 νυκτερινές βάρδιες των 9 ωρών εκάστη που πραγματοποιήθηκαν από 3 πυροφύλακες ταυτόχρονα. 
Σύνολο 432€

ΟΜ-ΦΙ 1664 ανθρωποώρες Δασοπροστασίας. 
Σύνολο 6.656€

23.7.10

ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΣΟΥΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

Οι ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την φύλαξη του Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας από τον κίνδυνο πυρκαγιάς, κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 2010, προσκαλούν όλους τους συμπολίτες που μπορούν να βοηθήσουν με την συμμετοχή τους στην προσπάθεια αυτή. Οι ενδιαφερόμενοι θα εκπαιδευτούν από τους ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ και θα ενταχθούν στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΠΟΛΙΩΝ, ανάλογα με τον ελεύθερο χρόνο τους. Η έναρξη των περιπολιών προσδιορίζεται για το πρώτο 15/ημερο του Ιουνίου.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1) στο mail του Συλλόγου: ethelontesnf@gmail.com
2) στο mail του συντονιστή για την Πυροφύλαξη του Άλσους: eli11kar@gmail.com

Φωτο...θήκη


6η Εθελοντική Αιμοδοσία της κοινής Τράπεζας Αίματος ΔΗΜΟΥ ΝΦΝΧ-ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΠΝΦ-ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΝΧ
Σκοπός, η ενίσχυση της Τράπεζας με μονάδες αίματος για τις ανάγκες των δημοτώνΦυλάκιο ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΠΝΦ, λίμνη Άλσους, Νοέμβριος 2017
Επίσκεψη μαθητών 1ου Δημ. Σχ. Νέας Ιωνίας, όπου οι Εθελοντές τους μίλησαν για την αναγκαιότητα της προστασίας του Φυσικού Περιβάλλοντος και την αξία της Εθελοντικής προσφοράς35ος ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ της ΑΘΗΝΑΣ, Νοέμβριος 2017
Συμμετοχή με 24/μελή Ομάδα στην  κορυφαία αθλητική διοργάνωση του ΣΕΓΑΣ, λίγα μέτρα πριν τον τερματισμό στο Καλλιμάρμαρο


Ημερίδα «Πολιτική Προστασία στις Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες», Νοέμβριος 2017
Ετήσιο Συνέδριο «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ της ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ» με παρουσιάσεις δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης

Λαϊκός Αγώνας Δρόμου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ, Μάϊος 2016
11 Εθελοντές/Τροχονόμοι για την υποστήριξη της ασφάλειας δρομέων, πεζών και οδηγών κατά τη διάρκεια του Αγώνα
 

Πανελλαδική Περιβαλλοντική Καμπάνια LET’S DO IT GREECE 2016
Σε συνεργασία με το 3ο Γυμνάσιο ΝΦ, δενδροφύτευση, καθαρισμός, καλλωπισμός των γηπέδων 5Χ5 στην περιοχή Ειρήνη, παρουσία του Μητροπολίτη ΝΙ&Φ

 

Σεισμοί και οι επιπτώσεις τους στον άνθρωπο, Απρίλιος 2016
Σεμινάριο στο Φυλάκιο της λίμνης, από επιστήμονες του ΟΑΣΠ
 

Πρόχειρος Καταυλισμός προσφύγων, Πειραιάς, Μάρτιος 2016
Σε μια από τις πέντε επισκέψεις του Συλλόγου μας, για την προσφορά τροφίμων, φαρμάκων, ενδυμάτων, κλινοσκεπασμάτων, παιχνιδιών κ.α.


Ημιμαραθώνιος Αθήνας, Μάϊος 2015
Με τη μεγάλη παρέα Εθελοντών και όχι μόνο, Πατησίων & Πιπίνου, για την υποστήριξη των Αθλητών της διοργάνωσης

Ημιμαραθώνιος της Αθήνας, Μάρτιος 2016
Στον Σταθμό ανεφοδιασμού Πατησίων & Πιπίνου, για τη συνήθη υποστήριξη των Αθλητών


33ος Μαραθωνιος της Αθήνας, Νοέμβριος 2015
Συμμετείχαν 12 Εθελοντές στο σημείο του τερματισμού στην οδό Ηρώδου Αττικού.

 Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, Ιούνιος 2015
Καθαρισμός της παιδικής χαράς και των πεζοδρομίων Πανόρμου & Σμύρνης, από 9 Εθελοντές.

 Άσκηση εκκένωσης σχολείου μετά από σεισμό, 8ο Δημ. ΝΦ, Μάϊος 2015
Συμμετείχαν 14 Εθελοντές και συνεργαζόμενα άτομα. Προηγήθηκε ο έλεγχος μη δομικών επικινδυνοτήτων του σχολείου.


 Άσκηση Διάσωσης στο Δημαρχείο ΦΧ, τον Απρίλιο 2015
Με τη συμμετοχή 24 Εθελοντών και τη χρήση του επιχειρησιακού εξοπλισμού του Συλλόγου. Την άσκηση σχεδίασε και επιμελήθηκε ο Αξιωματικός ΠΣ Δημήτρης Ομουρλόγλου.Αγώνας δρόμου 10 Km στη Νέα Ιωνία & Φιλαδέλφεια
Οι Εθελοντές ΠΠΝΦ συνέβαλαν με 17 "τροχονόμους" στην επιτυχία του 1ου Αγώνα
Δρόμου 10 χλμ. με τίτλο "Στις Γειτονιές των Προσφύγων", που συνδιοργάνωσαν
οι Δήμοι Νέας Ιωνίας και Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας με συμμετοχή περίπου 400
Δρομέων. Ο Αγώνας Δρόμου ήταν αφιερωμένος στους Πρόσφυγες της Μικράς Ασίας,
που εγκαταστάθηκαν στους συνοικισμούς το 1923
Άσκηση Εγκατάλειψης λόγω σεισμού
Στις 9-12-2014 στο Νηπιαγωγείο "Καραμέλα" έγινε αντισεισμική άσκηση και εγκατάλειψη του Σχολείου από τους μικρούς μαθητές. Με την βοήθεια των Νηπιαγωγών και των Εθελοντών οι μικροί μαθητές υπήρξαν υποδειγματικοί.

Την  Παρασκευή 25/7/2014 οι Εθελοντές, συνεπικουρούμενοι από συναδέλφους τους της Ομάδας Πολιτικής Προστασίας Ολυμπιακού Χωριού-Αχαρνών, διένειμαν στους διερχόμενους από τα Διόδια Αφιδνών οδηγούς,  φυλλάδια της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ που αφορούν στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, σε μέτρα ατομικής προστασίας από τον καύσωνα και σε οδηγίες προστασίας του πολίτη από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές. Εκπαίδευση για την πιστοποίηση Εθελοντικών Ομάδων από την Π.Υ.
Στις 1-6-2014 πραγματοποιήθηκε Εκπαίδευση και άσκηση για την πιστοποίηση των Εθελοντικών Ομάδων από την Π.Υ.


Ημέρα Περιβάλλοντος 2014
Έγινε συμβολικός καθαρισμός σε σημείο περιμετρικά του άλσους με συμμετοχή Εθελοντών και συμπολιτών μας.4 Απριλίου 2014 ημιΜαραθώνιος Αθήνα
Πραγματοποιήθηκε ο ημιΜαραθώνιος Αθήνας στον οποίο πήραν μέρος και οι Εθελοντές Φιλαδέλφειας.6 Απριλίου 2014, από την Ποδηλατοδρομία που οργανώθηκε στη πόλη από το Σχολείο Χατζήβεη, και την οποία οι Εθελοντές υποστηρίξαν για την ρύθμιση της κυκλοφορίας και την Ασυρματική υποστήριξη της κούρσας.

25 Μαρτίου 2014, από την άσκηση που οργάνωσαν οι Εθελοντές Ολυμπιακού Χωριού και στην οποία συμμετείχαν και Εθελοντές μας.20 Μαρτίου 2014, από την άσκηση εκκένωσης του Νηπιαγωγείου "Ήλιος" στην Φιλαδέλφεια.16 Φεβρουαρίου 2014, από την Διάλεξη του Καθηγητή ΕΥΘΥΜΗ ΛΕΚΚΑ, με θέμα:
«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ – Ο ΡΟΛΟΣ των ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝσε ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ»
 
19 Ιανουαρίου 2014
Μνημόνιο Συνεργασίας με RSF Hellas υπεγράφη, μεταξύ των Συλλόγων «EΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ»  και «RSF Hellas ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΑΣΩΣΗΣ».
   


18 Δεκεμβρίου 2013
Διάλεξη με θέμα ««ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ για τις ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ & το ΑΛΣΟΣ της ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» του Δρα Γαβριήλ Ξανθόπουλου, Αναπληρωτή-Ερευνητή, ειδικού στις δασικές πυρκαγιές, στο Ινστιτούτο Δασικών Οικοσυστημάτων & Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ».

10 Νοεμβρίου 2013
Συμμετοχή στον Μαραθώνιο Αθήνας


11 Οκτωβρίου 2013
Άσκηση εκκένωσης - 8ο Δημοτικό Σχολείο Ν.Φ.

24 Σεπτέμβρη 2013
Παρουσίαση αντισεισμικού σχεδίου - 4ο Δημ. Σχολείο Ν.Φ.16 Σεπτέμβρη 2013
Λήξη Πυροφύλαξης
Φέτος συμμετείχαν και οι Ναυτοπρόσκοποι της Ν.Χ.Από την 6η Πολιτιστική Ποδηλατική Διαδρομή, που συνδιοργάνωσαν η Κίνηση "Επιμένουμε Αθήνα" του Γιώργου Αμυρά, η Monumenta και η Ομάδα ΑΣΤΥ στις 19.06.2013, και στην οποία συμμετείχαν Διασώστες Εθελοντές μας. 
Δράσεις του 2013
8ο Δημοτική Σχολείο - Δενδροφύτευση 26-5-2013

8ο Δημοτική Σχολείο - Δενδροφύτευση 26-5-2013

Καθαρισμός - Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 9-6-2013

Καθαρισμός - Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος  9-6-2013
20 Ιανουαρίου 2013
Πρωτοχρονιάτικη πίτα με τον ΙΩΝΙΚΟ Α.Σ.
9 Δεκεμβρίου 2012
Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα για τα παιδιά του Κατηχητικού του Ι.Ν. Παναγίτσας

2 Δεκεμβρίου 2012
Εκδρομή του Συλλόγου στην Στυμφαλία - Μουσείο Περιβάλλοντος & Παραδοσιακών Επαγγελμάτων - Λίμνη Δόξα

11 Νοεμβρίου 2012
Συμμετοχή του Συλλόγου στον 30ο Κλασσικό Μαραθώνιο Αθήνας

3 Νοεμβρίου 2012
Άσκηση διάσωσης - Πνευματικό Κέντρο Ν.Φ.Νυκτερινή βόλτα των ελαφιών για το φαϊ τους στην Πάρνηθα - Αύγουστος 2012.Στις 17-5-2012 έγινε εκπαίδευση προς τους Εθελοντές από τον 9ο Π.Σ. με θέμα "Δασικές φωτιές". Εισηγητής ο Πυραγός κ. Τσοκανάς.Στις 11-5-2012 η RSF Hellas εκπαίδευσε τους Εθελοντές Φιλαδέλφειας στις "Α' Βοήθειες". Εισηγητής ο Σαμαλτάνος Ανδρέας.
Στις 7-4-2012, μετά την χορηγία του Εκδότη του περιοδικού "Hollistic Life" κ. Κατραμάδου Γεράσιμου, προς τους Εθελοντές Φιλαδέλφειας, που γίνεται για 4η συνεχή χρονιά, φυτεύτηκαν λεμονιές σε κενά παρτέρια του Δήμου Φιλαδέλφειας. Στην δενδροφύτευση συμμετείχαν οι Εθελοντές, και συνεργάτες μας, μαθητές, η Γεωπόνος και ο οδηγός του Δήμου και κάποιοι από τους κατοίκους της πόλης που ανέλαβαν και την υποχρέωση να τα ποτίζουν το καλοκαίρι που μας έρχεται.
Απρίλιος 2012 - Κατασκευή φωλιών για το άλσος ΝΦ
Συμμετείχαν οι Εθελοντές με τα παιδιά τους και μαθητές του 8ου Δημ. Σχολείου Ν. Φιλ/φειας.
Κατασκευάστηκαν και κρεμάστηκαν 15 φωλιές.
Η δράση θα επαναληφθεί και του χρόνου αλλά πιο νωρίς από τον Απρίλιο.

βίδωμα των ξύλων από τους μαθητέςκρέμασμα στα δέντρα περιμένοντας τα πουλιά
τα ονόματα των παιδιών που την έφτιαξαν

κρέμασμα φωλιάς στο ψηλότερο σημείο

τα παιδιά μετά την συναρολόγηση των φωλιών πάνε να τις κρεμάσουν


και οι γονείς των μαθητών στην δράσηΣεπτέμβριος 2011 - Εθελοντικός Καθαρισμός Άλσους Ν.Φ.
Συμμετείχαν 29 Εθελοντές - κάτοικοι της πόλης με τα παιδιά τους και Οδηγοί από το Τοπικό Τμήμα Οδηγισμού της πόλης.

Ιούλιος 2011 - το τέλος της Πυροφύλαξης από το Πυροφυλάκιο της Πάρνηθας 
4-4-2011 Άσκηση διάσωσης από ερείπια που διοργάνωσε η Εθελοντική Ομάδα ΕΔΟΚ Κορυδαλλού, την οποία παρακολούθησαν και Μέλη μας.

2-4-2011 Δενδροφύτευση 10 δενδρυλίων σε συνεργασία με τον Δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας στην πλατεία Μακεδονομάχων. Βοήθησε σε αυτήν το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού-παράρτημα Φιλαδέλφειας,13-3-2011 Δενδροφύτευση στην Πεντέλη - Οργάνωση από ΣΠΑΠ-ΣΚΑΙ - συμμετείχαν 8 Εθελοντές και φυτευτηκαν 80 δενδρύλια

27-2-2011 Διάλεξη Εθελοντών με θέμα "Στρες Διασωστών" με εισηγήτρια την αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών κα Νάντια Μπεργιαννάκη-Δερμιντζάκη.

30-1-2011 Δενδροφύτευση στην Πεντέλη με ΣΠΑΠ-ΣΚΑΙ


23-1-2011 κοπή πίτας "ΙΩΝΙΚΟΥ ΑΣ" και "ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ" 21 Οκτ. 2010 - εκπαίδευση "Αντισεισμικής Προστασίας" 


26 Σεπτ. 2010 - αποστολή τροφίμων στο "Χαμόγελο του Παιδιού"
21-9-2010 άσκηση ασυρματικής επικοινωνίας

 -------------------------------------------------------------------------------------------

 
ελάφι στο Ξενία και στην Αγία Τριάδα
 -------------------------------------------------------------------------------------------
13-6-2010 Ημέρα περιβάλλοντος και καθαρισμός άλσους ΝΦ-------------------------------------------------------------------------------------------
17/5/2010 εκπαίδευση από Π.Σ. σε Εθελοντικές ομάδες που ανήκουν στην εμβέλεια του 9ου Πυρ. Σταθμού-------------------------------------------------------------------------------------------
 
9-5-2010 στην άσκηση προσομοίωσης φωτιάς, που οργάνωσε ο Δήμος Νέας Πεντέλης

-------------------------------------------------------------------------------------------

21-3-2010 Δενδροφύτευση στο Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης
-------------------------------------------------------------------------------------------

14-3-2010 δενδροφύτευση στο Πεντελικό όρος
-------------------------------------------------------------------------------------------


7-2-2010, Αποστολή τροφίμων στα παιδιά του "Χαμόγελου του Παιδιού", που συγκεντρώθηκαν από τους Εθελοντές κι φίλους του Συλλόγου.


-------------------------------------------------------------------------------------------
21-8-09, ώρα 22:15 από το πυροφυλάκιο της Μόλας φαίνεται η φωτιά που ξεκινά στο Γραμματικό. Ακολουθεί η μεγάλη καταστροφή στην Αττική.


-------------------------------------------------------------------------------------------  Στις 10-5-2009 εκπαίδευση στην εγκατάσταση σωλήνων


-------------------------------------------------------------------------------------------

Στις 15-3-2009 δενδροφύτευση στην Πεντέλη

-------------------------------------------------------------------------------------------

Το νέο μας Γραφείο-------------------------------------------------------------------------------------------


Στις 15-2-2009 δενδροφύτευση στον Υμηττό


-------------------------------------------------------------------------------------------


Στις 25-1-2009 δενδροφύτευση στην Πεντέλη
-------------------------------------------------------------------------------------------Στις 9-11-2008 δενδροφύτευση στα 6ο Νηπιαγωγείο και 7ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας.


-------------------------------------------------------------------------------------------Στις 6-11-2008 στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Φιλαδέλφειας, αντισεισμική άσκηση.


-------------------------------------------------------------------------------------------


Στις 18-6-2008 στο Άλσος Ν. Φιλαδέλφειας, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση για τους νέους Εθελοντές, από την Πυροσβεστική Υπηρεσία στην ρίψη νερού από Πυροσβεστική φωλιά.


-------------------------------------------------------------------------------------------
Στις 13-6-08 και ώρα 11 π.μ. εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο ύψος της Μετεωρολογίας.
Η πυρκαγιά αντιμετωπίστηκε άμεσα από τους εργάτες πρασίνου που εργάζονταν στην περιοχή.
Έκαψε έκταση 50 τ.μ. με χόρτα.
--
-----------------------------------------------------------------------------------------Τον Μάρτιο 2008 από την άσκηση εκκένωσης Σχολικού κτιρίου, λόγω σεισμού.


-------------------------------------------------------------------------------------------


Στις 3 και 4/11/2007 από το Σεμινάριο «Κομποστοποίησης», 
που έγινε στο φυλάκιο των Εθελοντών με εισηγητήτην 
«ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ».
-------------------------------------------------------------------------------------------

 
Στις 19-10-07 από την διάλεξη του Δρ Κωνσταντινίδη Παύλου για τις Δασικές φωτιές στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Στις 28-9-07 3:00 π.μ. εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο πίσω μέρος του Κενταύρου, εντός του περιβόλου του καταστήματος. Η απόπειρα εμπρησμού αντιμετωπίστηκε άμεσα και αποτελεσματικά από την ιδιωτική εταιρεία φύλαξης του Άλσους που περιπολούσε επιτόπου και έκανε χρήση τόσο φορητών μέσων όσο και μιας πυροσβεστικής φωλιάς.


-------------------------------------------------------------------------------------------
Στις 26-9-07, στις 10.00 περίπου το βράδυ εκδηλώθηκε μικρής έκτασης πυρκαγιά στο Άλσος. Η φωτιά ξεκίνησε από τον περιφραγμένο χώρο της ΑΕΚ και στη συνέχεια επεκτάθηκε, αγγίζοντας οριακά τις παρυφές του Άλσους.
Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής των περιοίκων και των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας και η φωτιά σβήστηκε προτού καταφέρει να πάρει διαστάσεις.
Η έκταση που παραδόθηκε στις φλόγες ήταν σχετικά μικρή και δεν κάηκε κανένα δένδρο.


-------------------------------------------------------------------------------------------
Στις 4/9/07 οι ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ, σε συνεργασία με το Γραφείο Γυναικών Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας και το 3ο Σύστημα Αεροπροσκόπων ΝΦ συγκέντρωσαν και έστειλαν περίπου 170 κούτες με παιδικά ρούχα στους πυρόπληκτους του Νομού Ηλείας.

-------------------------------------------------------------------------------------------
Στίς 3-8-2007 δύο μικροεστίες πυρκαγιάς - προϊόν απόπειρας εμπρησμού- εκδηλώθηκαν το μεσημέρι σε διαφορετικά σημεία του Άλσους της πόλης σε μικρό μεταξύ τους χρονικό διάστημα.
Η πρώτη, εκδηλώθηκε περίπου στις 11:15 εσωτερικά της μάντρας του άλσους, επί της οδού Πατριάρχου Κων/νου (απέναντι από τη Σχολή Αστυνομίας), καίγοντας ξερόχορτα και στις δύο περιπτώσεις έκτασης περίπου 5τ.μ. ενώ η δεύτερη στις 14:30 στο ύψος της συμβολής της οδού Αλεξανδρείας με τη Λεωφόρο Δεκελείας καίγοντας ανάλογα μικρή έκταση, περίπου 8τ.μ. Οι φωτιές σβήστηκαν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.-------------------------------------------------------------------------------------------


10 Ιουνίου 2007 - Ημέρα περιβάλλοντος - Καθαρισμός Άλσους από ξερόχορτα
-------------------------------------------------------------------------------------------
30 Μαϊου 2007 - Άσκηση χρήσης Πυροσβεστικής φωλεάς από την Πυροσβεστική υπηρεσία.


-------------------------------------------------------------------------------------------
1 Μαϊου 2007 - Περίπτερο στον εορτασμό της Πρωτομαγιάς


-------------------------------------------------------------------------------------------
22 Απριλίου 2007 - στήσιμο σκηνών στο Άλσος Ν. Φιλαδέλφειας-------------------------------------------------------------------------------------------
18 Μαρτίου 2007 - Εκπαίδευση στα Πυροσβεστικά μέσα - Άλσος Ν. Φιλαδέλφειας

-------------------------------------------------------------------------------------------
7 Οκτωβρίου 2006 - Ετήσια Αιμοδοσία - πλατεία Πατριάρχου

-------------------------------------------------------------------------------------------
Σεπτέμβρης 2006 - Τέλος Πυρασφάλειας - Άλσος Ν. Φιλαδέλφειας
-------------------------------------------------------------------------------------------
Ιούνιος 2006 - Άσκηση Πυρόσβεσης - 'Αλσος Ν. Φιλαδέλφειας