Αναζήτηση σε όλο το blog

27.7.10

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004

Κατά την διάρκεια του 2004 οι Εθελοντές Ν. Φιλαδέλφειας στελέχωσαν την πιο κάτω Ομάδα:

Η "ΟΜ-ΦΙ" (Ομάδα Φιλαδέλφειας) που στελεχώθηκε από 9 Εθελοντές πραγματοποίησε:
  • 138 ανθρωποώρες Πυροφύλαξης του Άλσους Ν. ΦιλαδέλφειαςΑποτίμηση Προσφερόμενου Εργου 
ΟΜ-ΦΙ 138 ανθρωποώρες Δασοπροστασίας. 
Σύνολο 552€