Αναζήτηση σε όλο το blog

27.7.10

οικονομικοί απολογισμοί - δείκτες αξιολόγησης


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
Η αποτίμηση του προσφερόμενου έργου υπολογίζεται αν δεχτούμε ότι κάθε μία (1) ώρα Εθελοντικής εργασίας αποτιμάται με το ωρομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη που σήμερα υπολογίζεται στα 4€
Το χρηματικό ποσό που προκύπτει, είναι ισοδύναμο με αυτό που θα κατέβαλλε η πολιτεία σε μισθωτούς υπαλλήλους για να εκτελέσει το ίδιο έργο.
Απολογισμός 2004
Απολογισμός 2005
Απολογισμός 2006
Απολογισμός 2007
Απολογισμός 2008
Απολογισμός 2009
Απολογισμός 2010

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Περιμέναμε πολλά χρόνια να υπάρξει αξιολόγηση του Εθελοντικού έργου και βασικά περιμέναμε να το έκανε ένας επίσημος φορέας. Ίσως η ΓΓΠΠ στην οποία ανήκουμε επιχειρησιακά.
Επειδή όμως δεν βλέπουμε τέτοια πιθανότητα, και επειδή η αξιολόγηση θα μας βοηθούσε να γίνουμε πιο αποδοτικοί και να διορθώσουμε τις ελλείψεις μας, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην Αυτο-Αξιολόγηση.
Βέβαια δεν θα είμαστε εκ των πραγμάτων τόσο αντικειμενικοί, όσο θα ήταν μια αξιολόγηση που θα έκανε κάποιος ανεξάρτητος τρίτος για μας. Θα προσπαθήσουμε όμως.
Κατά γενική ομολογία υπάρχουν αρκετές κατηγορίες οι οποίες επιδέχονται κριτηρίων αξιολόγησης.
Κάποιες από αυτές είναι:
Τύπος της Οργάνωσης


Επιθυμητός
στόχος
Μορφή Διοίκησης
αυτοδιοικούμενη

Γεωγραφικό πεδίο δράσης
Τοπικό (Ν.Φ.)
Νομαρχιακό (Πάρνηθα)

Διαθέσιμη ιστοσελίδα
ναι

e-mail
ναι

fax
όχι
ναι
Σταθερό τηλέφωνο
όχι
ναι
Φυσική Έδρα Συλλόγου -γραφείο
ναι

Μέλος υπερκείμενου Οργανισμού ή κίνησης
όχι

Μέλος Δικτύου Εθελοντικών Οργανώσεων
όχι
ναι
Απαιτείται ιατρικό ιστορικό Εθελοντών
όχι

Απαιτείται ποινικό Μητρώο Εθελοντών
όχι

Υφίσταται ατομική ασφάλιση έναντι κινδύνων
όχι
ναι
Άδεια χρήσης Ραδιοσυχνότητας από την ΕΕΤΤ
Ναι - Νομαρχιακή

Εγγεγραμμένοι Εθελοντές
54
100
Ταμειακώς τακτοποιημένοι Εθελοντές
51%
100%
Ενεργοί Εθελοντές
59%
80%
Πιστοποιημένοι Εθελοντές
·         2 Νοσηλευτές (πτυχίο ΤΕΙ)
·         1 Ραδιερασιτέχνης (πτυχ.Υπ.Μεταφορών)
·         8 Πρόγρ. Εθελ. Δράσης (Υπ. Παιδείας)
22%
80%
Αυτοδιοικούμενες ομάδες εντός της Οργάνωσης
·         ΟΜ-ΦΙ
·         ΟΜ-ΠΑ
·         ΟΜ-Ε-ΑΝ
3
Άντρες Εθελοντές
24 (44%)

Γυναίκες Εθελόντριες
30 (56%)

κόκκινες επισημάνσεις (εκτός στόχων)
πράσινες επισημάνσεις (εντός στόχων)

Εκπαίδευση

«ΟΜ-ΠΑ»
«ΟΜ-ΦΙ»
«ΟΜ-Ε-ΑΝ»
Εθελοντές με πιστοποιημένες εκπαιδεύσεις

4

11

2
αρχική εκπαίδευση
ναι
ναι

ναι

ετήσια εκπαίδευση
ναι
ναι

ναι

τρόπος εκπαίδευσης
επί τόπου
επί τόπου

θεωρητικός & ασκήσεις

κοινές ασκήσεις με κρατικούς φορείς και με άλλες οργανώσεις

όχι

όχι

ναι
βαθμός συνεργασίας κατά τις κοινές ασκήσεις
περιγραφή ρόλου Οργάνωσης

«ΟΜ-ΠΑ»
«ΟΜ-ΦΙ»
«ΟΜ-Ε-ΑΝ»
Ανάθεση ρόλων
ναι - στον συντονιστή των ομάδων
Σπουδαιότητα
μεγάλη
μεγάλη
μεγάλη
τύπος επέμβασης
δασοπροστασία
δασοπροστασία
έκτακτη ανάγκη
Μέσα
Κυάλια
Ασύρματοι
Πυξίδες
Ατ.μέσα πυροπροστασίας Σκαπτικά εργαλεία
επινώτιοι πυροσβεστήρες
πυροσβεστικό όχημα
όχημα υποστήριξης
σκηνές καταυλισμού
ναι
ναι
ναι
ναι
όχι
ναι
όχι
όχι

ναι
ναι
ναι
ναι
ναι
ναι
ναι
όχι
όχι
ναι
κανονισμοί και οδηγίες
ναι
ναι
ναι
βαθμός συνεργασίας
κατά τη λήψη της πληροφορίας (μεγάλη-μέτρια-μικρή)
δεν έχει μετρηθεί
δεν έχει μετρηθεί
μικρή

επικοινωνία Μελών στην Οργάνωση


«ΟΜ-ΠΑ»
«ΟΜ-ΦΙ»
«ΟΜ-Ε-ΑΝ»
Τρόπος λήψης της πληροφορίας
από τις ειδήσεις
Από τους περιπολούντες εθελοντές
από τις ειδήσεις
έγκαιρη λήψη της πληροφορίας
Τυχαία η λήψη
άμεση
Τυχαία η λήψη
τρόπος και χρόνος διάχυσης της πληροφορίας στην οργάνωση

Μέσω τηλεφώνου και ασύρματου σε άμεσο χρόνο
όργανα-εργαλεία επικοινωνίας
τηλέφωνο
τηλέφωνο
τηλέφωνο & ασύρματος
τύπος αντίδρασης
Συγκέντρωση Ομάδας στο Γραφείο
Συγκέντρωση Ομάδας στο Γραφείο
Συγκέντρωση Ομάδας στο Γραφείο
χρόνος αντίδρασης
Δεν έχει μετρηθεί
Δεν έχει μετρηθεί
1 ώρα
σχέση της οργάνωσης με τα ΜΜΕ
καμία
Τα πιο κάτω συμπεράσματα προέκυψαν από το 8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο 2007 στην Αθήνα υπο την αιγίδα του Εθνικού Κέντρου Έρευνας "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" και παρουσιάστηκαν από:
Δρ Ζωή Νιβολιανίτη - Βαρβάρα Συνοδικού - πυραγό Απόστολο Παραλίκα


Παράγοντες που οδηγούν στην αποτυχία:
Βασικός παράγων είναι ο χρόνος επέμβασης, οι καιρικές συνθήκες, η έλλειψη μέσων (π.χ. οχημάτων 4 x 4, η έλλειψη τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και υπολογιστών), η λανθασμένη αξιολόγηση των διαθέσιμων δυνάμεων και ανάθεση λανθασμένων εργασιών, τα λάθη στην κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού και εξοπλισμού, η έλλειψη συντονισμού, η άρνηση συνεργασίας από τις κρατικές υπηρεσίες, η κατάρρευση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, ο εγωισμός και η αυτοπροβολή στα ΜΜΕ, το διαφορετικό πρωτόκολλο και σχήμα δράσης των οργανώσεων, κ.α.

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ
Στη δασοπυρόσβεση καθώς και σε άλλα περιστατικά τα σημεία υπεροχής είναι:

Η πρόβλεψη.
Η ανάπτυξη των δυνάμεων με σωστό τρόπο
Η συνεχής τροφοδοσία με νερό στην περίπτωση πυρκαϊάς.
Η έγκαιρη προειδοποίηση ώστε να υπάρχει η δυνατότητα συντονισμού των δυνάμεων.
Η ταχύτητα κινητοποίησης των οργανώσεων και ο πλήρης εξοπλισμός που, τις περισσότερες φορές, υπάρχει.
Η ταχεία άφιξη στο σημείο του συμβάντος και η ορθή αντιμετώπιση του περιστατικού.
Η επικοινωνία  μεταξύ των συνεργαζόμενων φορέων.
Η καλή γνώση της περιοχής, προσώπων και τοπικών καταστάσεων. Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή τουλάχιστον ενός Εθελοντή στις κρατικές ομάδες θα βοηθούσε πολύ την αντιμετώπιση των περιστατικών.
Η εκπαίδευση, η πειθαρχία, η διαθεσιμότητα, οι υπάρχουσες εφεδρείες.
Η εμπειρία που αποκτάται με την εξάσκηση και την συσσώρευση επιτυχούς δράσης.
Η τυχόν υπάρχουσα πολλαπλότητα των ειδικοτήτων και των δράσεων, λόγω της ειδικής πολύπλευρης εκπαίδευσης.
Η οργάνωση των Εθελοντικών Οργανώσεων, τα επιχειρησιακά κέντρα των ομάδων, οι ταινίες απομάκρυνσης πολιτών, η διασφάλιση των πειστηρίων και των ευρημάτων για χρήση των κρατικών υπηρεσιών, τα μέσα ατομικής προστασίας.
Τέλος η διάθεση για προσφορά που έχουν οι Εθελοντές και είναι το βασικό κίνητρό τους.


ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
1. Η εκπαίδευση των Εθελοντών πρέπει να εποπτεύεται από πιστοποιημένο Οργανισμό, Ελληνικό ή Ευρωπαϊκό.
2. Η  συνεργασία μεταξύ θεσμοθετημένων και Εθελοντικών φορέων  επέμβασης πρέπει να ρυθμίζεται νομοθετικά.
3. Πρέπει να δημιουργηθεί μια ηλεκτρονική βάση με τα στοιχεία όλων των Εθελοντικών Οργανώσεων.
4. Τα μέλη των Εθελοντικών Οργανώσεων πρέπει να έχουν ένα πλήρες αρχείο εξετάσεων  (ιατρικών, ψυχολογικών κλπ) με σκοπό την πιστοποίηση τους.
5. Συστηματική κοινή εκπαίδευση σε ασκήσεις προσομοίωσης θα οδηγήσει στη δημιουργία κοινών πρωτοκόλλων δράσης.
6. Ασφάλιση των Εθελοντών.
7. Ελεύθερη χρήση των δημόσιων μέσων μεταφοράς σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και 50% έκπτωση σε περίοδο ασκήσεων. Δωρεάν διέλευση από Διόδια Εθνικής Οδού.
8. Αξιολόγηση Εθελοντικών Οργανώσεων, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων,
π.χ. Αριθμός Μελών, πιστοποίηση μελών, δυνατότητα επέμβασης κ.α.
9. Τηλεπικοινωνίες μεταξύ ομάδων σε radio frequencies UHF or VHF
10. Κάρτα Εθελοντή για ασφαλέστερη αναγνώριση μελών.
11. Ειδικές πινακίδες στα αυτοκίνητα των Εθελοντών.
12. Δημιουργία ιστοσελίδων των ομάδων για καλλίτερη επικοινωνία μεταξύ τους και διάδοση του πνεύματος του Εθελοντισμού τόσο στη Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Βάσει των αναλύσεων των συνεντεύξεων που μας παρείχαν Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας διαφόρων τύπων, προσδιορίσθηκαν παράγοντες και κατά συνέπεια δείκτες που θεωρούνται σημαντικοί ώστε η δράση να έχει επιτυχή έκβαση.  
Ο εντοπισμός αυτών των δεικτών είναι δυνατό να βοηθήσει στην αξιολόγηση των μέτρων που πρέπει να λάβουν οι Οργανώσεις, ώστε να βελτιώσουν τον τρόπο λειτουργίας τους και να κατορθώσουν να προσφέρουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους σε ώρα κρίσης.
Εντοπίσθηκαν οι παράγοντες αποτυχίας στη διαχείριση ενός περιστατικού, οι κρίσιμες στιγμές στην εξέλιξη του συμβάντος, τα δυνατά σημεία των Οργανώσεων.
Κυρίαρχη σημασία έχει η βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των φορέων και Οργανώσεων που συμμετέχουν στο σχεδιασμό και τη διαχείριση των καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης και η βελτίωση της επικοινωνίας και της διαθεσιμότητας της πληροφόρησης μεταξύ των ομάδων δράσης και του πληθυσμού.
Τέλος, παρουσιάσθηκαν μερικά από τα προβλήματα  που αντιμετωπίζουν οι Εθελοντικές Οργανώσεις κατά τη δράση τους, που είναι υποβοηθητική του κρατικού μηχανισμού. Ασφαλώς το κύριο και σημαντικότερο έργο ασκείται από την Πολιτεία. Η προσοχή, όμως, που μπορεί να δείξει η πολιτεία στη θεραπεία μερικών έστω από αυτά τα χρόνια προβλήματα, μπορεί να είναι πολύ σημαντική για την αύξηση της προσφοράς των Εθελοντικών Οργανώσεων την ώρα της έκτακτης ανάγκης.