Αναζήτηση σε όλο το blog

16.9.10

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010

Κατά την διάρκεια του 2010 οι Εθελοντές Ν. Φιλαδέλφειας στελέχωσαν τις πιο κάτω Ομάδες:

Η "ΟΜ-ΠΑ" (Ομάδα Πάρνηθας) που στελεχώθηκε από 18 Εθελοντές πραγματοποίησε:
  • 18 Νυκτερινές Πυροφυλάξεις στο Πυροφυλάκιο της Μόλας.

Η "ΟΜ-ΦΙ" (Ομάδα Φιλαδέλφειας) που στελεχώθηκε από 27 Εθελοντές πραγματοποίησε:
  • 796 ανθρωποώρες Πυροφύλαξης του Άλσους Ν. Φιλαδέλφειας
Αποτίμηση Προσφερόμενου Εργου 
ΟΜ-ΠΑ 18 νυκτερινές βάρδιες των 9 ωρών εκάστη - (621 ώρες συνολικά, από ταυτόχρονες βάρδιες πυροφυλάκων). 
Σύνολο 2.484€

ΟΜ-ΦΙ 796 ανθρωποώρες Δασοπροστασίας. 
Σύνολο 3.184€