Αναζήτηση σε όλο το blog

13.7.14

ΕΝΑΡΞΗ ΠΥΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΑΛΣΟΥΣ ΝΦ

Το φυσικό περιβάλλον που μας κληροδότησαν οι προηγούμενες γενιές, και το οποίο πολλές φορές κακοποιήσαμε είτε από άγνοια, είτε από αμέλεια, είτε από κακή πρόθεση, οφείλουμε και πρέπει να το κληροδοτήσουμε με τη σειρά μας στα παιδιά αυτού του κόσμου, με την μικρότερη δυνατή επιβάρυνση. Η αξία αυτού του φυσικού πλούτου, είναι ανεκτίμητη. Μια καταστροφή, που αρκούν μερικές ώρες για να συντελεστεί, χρειάζεται αρκετά χρόνια για να αποκατασταθεί. Η αλλαγή του φυσικού τοπίου μετά από μια καταστροφή, δεν είναι μόνο οπτική. Συνοδεύεται και από άλλες μεταβολές, που μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα της ζωής του ανθρώπου. Ο σύγχρονος άνθρωπος, ο ενημερωμένος και περιβαλλοντικά συνειδητοποιημένος, οφείλει να μετέχει ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος. Σ’ αυτόν τον άνθρωπο απευθυνόμαστε, και τον καλούμε να συνδράμει τις προσπάθειές μας για την πυροφύλαξη του Άλσους μας. Είναι αρκετός, και ο ελάχιστος από τον διαθέσιμο χρόνο του. Αρκεί να έρθει σε επαφή μαζί μας, στη διεύθυνση
προκειμένου να τον ενημερώσουμε. Για τη συγκεκριμένη δράση, θα εκπαιδευτεί είτε από το Πυροσβεστικό Σώμα είτε από Πιστοποιημένους Δασοπυροσβέστες του Συλλόγου μας και θα ενταχθεί στο Πρόγραμμα Πυροφύλαξης 2014.