Αναζήτηση σε όλο το blog

14.9.14

Εκπαίδευση της ΟΜΕΑΝ


Στις 6&7/9/2014, η ΟΜΕΑΝ σε εκτέλεση σεναρίου που προέβλεπε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κινήθηκε στο χωριό Σχίνος Λουτρακίου, όπου και έστησε τον "εξοπλισμό Φρίγκα" προκειμένου να είναι δυνατή η αυτόνομη διαμονή και διατροφή της Ομάδας των 5 Εθελοντών για 1 εβδομάδα.
Κινήθηκαν δυο οχήματα και καλύφθηκε συνολική απόσταση 200 χιλιομέτρων.