Αναζήτηση σε όλο το blog

8.5.19

όσοι έφυγαν

ΜΑΡΙΑ ΚΑΜΙΝΙΩΤΟΥ
Εθελοντής, 30/9/2010 - 27/7/2022

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΜΑΡΙΑ ΣΠΑΝΟΥΔΗ
Εθελοντής, 15/12.2010 - 10/04/2022
 
 
ΑΝΝΑ ΤΣΕΣΜΕΛΗ
Εθελοντής, 9/2008 - 2/2018 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΤΗΣ
Εθελοντής, 9/2013 - 3/2018
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Επίτιμο Μέλος/Χορηγός,  11/2006 - 6/2019