Αναζήτηση σε όλο το blog

6.5.14

Εκπαίδευση για την πιστοποίηση Εθελοντικών Ομάδων από την Π.Υ.
Στις 1-6-2014 πραγματοποιήθηκε Εκπαίδευση και άσκηση για την πιστοποίηση των Εθελοντικών Ομάδων από την Π.Υ.
 Πιστοποίηση Εθελοντών από το Πυροσβεστικό Σώμα
Οι ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ, ως εγγεγραμμένοι στα Μητρώα της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ και στο πλαίσιο της διαρκούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσής τους στους τομείς της πολιτικής προστασίας, παρακολούθησαν στο διάστημα Μάιος-Ιούνιος 2014 το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης του ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΠΣ για την απόκτηση ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ.
Η συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα υπήρξε σημαντική, καθώς παρακολούθησαν ανελλιπώς τη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση του ΠΣ και πέρασαν με επιτυχία τις γραπτές και προφορικές εξετάσεις της ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ. Πιστοποιήθηκαν και οι δώδεκα εκπαιδευόμενοι Εθελοντές, οι οποίοι στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα να μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις τους και στα υπόλοιπα Μέλη του Συλλόγου.
Οι Εθελοντές έλαβαν τις Πιστοποιήσεις τους κατά τη διάρκεια κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας τους, την Κυριακή 11 Ιανουαρίου στο Φυλάκιο της λίμνης.