Αναζήτηση σε όλο το blog

27.7.10

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2007

Κατά την διάρκεια του 2007 οι Εθελοντές Ν. Φιλαδέλφειας στελέχωσαν την πιο κάτω Ομάδα:

Η "ΟΜ-ΦΙ" (Ομάδα Φιλαδέλφειας) που στελεχώθηκε από 56 Εθελοντές πραγματοποίησε:
  • 1.445 ανθρωποώρες Πυροφύλαξης του Άλσους Ν. Φιλαδέλφειας
Αποτίμηση Προσφερόμενου Εργου 
ΟΜ-ΦΙ 1.445 ανθρωποώρες Δασοπροστασίας. 
Σύνολο 5.780€