Αναζήτηση σε όλο το blog

27.7.10

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009

Κατά την διάρκεια του 2009 οι Εθελοντές Ν. Φιλαδέλφειας στελέχωσαν τις πιο κάτω Ομάδες:

Η "ΟΜ-ΠΑ" (Ομάδα Πάρνηθας) που στελεχώθηκε από 16 Εθελοντές πραγματοποίησε:
  • 19 Νυκτερινές Πυροφυλάξεις στο Πυροφυλάκιο της Μόλας.

κατά την διάρκεια της μεγάλης φωτιάς που έκαψε τον Νομό Αττικής, πραγματοποίησε
  • 3 νυκτερινές εποχούμενες περιπολίες στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας
  • συμμετείχε με ένα 4*4 τζιπ στον Άγιο Στέφανο στην περίπτωση που θα χρειαζόταν να γίνει απεγκλωβισμός ατόμων.
  • συμμετείχε με 2 Εθελοντές στην επιτήρηση του Διόνυσου

Η "ΟΜ-ΦΙ" (Ομάδα Φιλαδέλφειας) που στελεχώθηκε από 35 Εθελοντές πραγματοποίησε:
  • 1015 ανθρωποώρες Πυροφύλαξης του Άλσους Ν. Φιλαδέλφειας

Η "ΟΜ-ΚΥ" (Ομάδα Κοινωνικής Υπηρεσίας) που στελεχώθηκε από 7 Εθελοντές, εργάστηκε στην Λέσχη ΑμΕΑ της Νέας Φιλαδέλφειας.

Αποτίμηση Προσφερόμενου Εργου 
ΟΜ-ΠΑ 19 νυκτερινές βάρδιες των 9 ωρών εκάστη που πραγματοποιήθηκαν από 3 πυροφύλακες ταυτόχρονα. 
Σύνολο 2.052€

ΟΜ-ΦΙ 1015 ανθρωποώρες Δασοπροστασίας. 
Σύνολο 8.208€