Αναζήτηση σε όλο το blog

27.7.10

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2005

Κατά την διάρκεια του 2005 οι Εθελοντές Ν. Φιλαδέλφειας στελέχωσαν την πιο κάτω Ομάδα:

Η "ΟΜ-ΦΙ" (Ομάδα Φιλαδέλφειας) που στελεχώθηκε από 30 Εθελοντές πραγματοποίησε:
  • 815 ανθρωποώρες Πυροφύλαξης του Άλσους Ν. Φιλαδέλφειας


Αποτίμηση Προσφερόμενου Εργου 
ΟΜ-ΦΙ 815 ανθρωποώρες Δασοπροστασίας. 
Σύνολο 3.260€