Αναζήτηση σε όλο το blog

27.7.10

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008

Κατά την διάρκεια του 2008 οι Εθελοντές Ν. Φιλαδέλφειας στελέχωσαν τις πιο κάτω Ομάδες:

Η "ΟΜ-ΠΑ" (Ομάδα Πάρνηθας) που στελεχώθηκε από 8 Εθελοντές πραγματοποίησε:
  • 4 Νυκτερινές Πυροφυλάξεις στο Πυροφυλάκιο της Μόλας.

Η "ΟΜ-ΦΙ" (Ομάδα Φιλαδέλφειας) που στελεχώθηκε από 44 Εθελοντές πραγματοποίησε:
  • 1.664 ανθρωποώρες Δασοπροστασίαςτου Άλσους Ν. ΦιλαδέλφειαςΑποτίμηση Προσφερόμενου Εργου 
ΟΜ-ΠΑ 4 νυκτερινές βάρδιες των 9 ωρών εκάστη που πραγματοποιήθηκαν από 3 πυροφύλακες ταυτόχρονα. 
Σύνολο 432€

ΟΜ-ΦΙ 1664 ανθρωποώρες Δασοπροστασίας. 
Σύνολο 6.656€