Αναζήτηση σε όλο το blog

27.7.10

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2006

Κατά την διάρκεια του 2006 οι Εθελοντές Ν. Φιλαδέλφειας στελέχωσαν την πιο κάτω Ομάδα:

Η "ΟΜ-ΦΙ" (Ομάδα Φιλαδέλφειας) που στελεχώθηκε από 52 Εθελοντές πραγματοποίησε:
  • 542 ανθρωποώρες Πυροφύλαξης του Άλσους Ν. Φιλαδέλφειας

Αποτίμηση Προσφερόμενου Εργου 
ΟΜ-ΦΙ 542 ανθρωποώρες Δασοπροστασίας. 
Σύνολο 2.168€