Αναζήτηση σε όλο το blog

11.3.21

Αιμοδοσία 2021

Ακόμα μια Εθελοντική Αιμοδοσία, Δήμου ΝΦΝΧ & Εθελοντών ΠΠΝΦ, που έληξε επιτυχής! Με συλλογή άνω των 60 μονάδων αίματος, για τις ανάγκες των συμπολιτών μας! Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου, η Αντιδήμαρχος και το Προσωπικό, με συνέπεια και υπευθυνότητα ξεπερνούν κάθε προηγούμενο!