Αναζήτηση σε όλο το blog

17.8.14

ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ Γ.Γ.Π.Π.Την  Παρασκευή 25/7 οι Εθελοντές, συνεπικουρούμενοι από συναδέλφους τους της Ομάδας Πολιτικής Προστασίας Ολυμπιακού Χωριού-Αχαρνών, διένειμαν στους διερχόμενους από τα Διόδια Αφιδνών οδηγούς,  φυλλάδια της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ που αφορούν στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, σε μέτρα ατομικής προστασίας από τον καύσωνα και σε οδηγίες προστασίας του πολίτη από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές.