Αναζήτηση σε όλο το blog

14.10.11

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Κατά την διάρκεια του 2011 οι Εθελοντές Ν. Φιλαδέλφειας στελέχωσαν τις πιο κάτω Ομάδες:

Η "ΟΜ-ΠΑ" (Ομάδα Πάρνηθας) που στελεχώθηκε από 13 Εθελοντές πραγματοποίησε:
  • 17 Νυκτερινές Πυροφυλάξεις στο Πυροφυλάκιο της Μόλας.

Η "ΟΜ-ΦΙ" (Ομάδα Φιλαδέλφειας) που στελεχώθηκε από 26 Εθελοντές πραγματοποίησε:
  • 539 ανθρωποώρες Πυροφύλαξης του Άλσους Ν. Φιλαδέλφειας
Αποτίμηση Προσφερόμενου Εργου 
ΟΜ-ΠΑ 17 νυκτερινές βάρδιες των 9 ωρών εκάστη - (423 ώρες συνολικά, από ταυτόχρονες βάρδιες πυροφυλάκων). 
Σύνολο 1.692€

ΟΜ-ΦΙ 539 ανθρωποώρες Δασοπροστασίας. 
Σύνολο 2.156€