Αναζήτηση σε όλο το blog

29.8.11

ΑΝΤΙΟ ΑΡΧΙΠΥΡΑΡΧΕ ΝΙΚΑ

Ο Αρχιπύραρχος Παναγιώτης Νίκας δεν είναι πλέον μαζί μας.
Ως Υποδιοικητής και στην συνέχεια ως Διοικητής του 6ου Πυροσβεστικού Σταθμού στην οδό Τατοϊου υπήρξε για μας τους Εθελοντές Φιλαδέλφειας ο 1ος Εκπαιδευτής σε θέματα Πυρόσβεσης.

Θα τον θυμόμαστε πάντα σαν έναν εξαίρετο άνθρωπο και φίλο των Εθελοντών.

Καλό ταξίδι Φίλε