Αναζήτηση σε όλο το blog

3.8.09

e-Library

Οδηγία ΟΑΣΠ για τους σεισμούς (30-6-05)
Διάλεξη Δρ Κωνσταντινίδη για τις "Δασικές φωτιές στην Ελλάδα" - (19-10-07)
 


WWF - Απολογισμός της πυρκαγιάς του 2007 στην Πάρνηθα (2007)
WWF - Διαχείρηση Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας (2007)

WWF - Κοινωνία Πολιτών - Ε. Σβορώνου (2007)
WWF- Κοινωνία Πολιτών 
WWF - Πρόταση Δασοπροστασίας (2008)
Στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας (1-1-08)
Εξοικονόμηση ενέργειας και Διοξείδιο του άνθρακα (28-4-08)
Στατιστικά στοιχεία για το τι είναι Εθελοντισμός (2-6-08)
Τι είναι Εθελοντισμός (30-6-08)
Τοποθέτηση του "Εθε-Φιλα" στην Ημερίδα για τον Εθελοντισμό (12-5-09)
Το επαγγελματικό προφίλ των Εθελοντών μας (6-8-09)
WWF - Οργάνωση και Λειτουργία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων (2009)
WWF - Δασοπροστασία και δασοπυρόσβεση (2009)
WWF - Δασικές Πυρκαγιές
Γ.Γ.Π.Π. - Πολιτική Ασκήσεων (2009)
Ίδρυμα Λάτση - Έρευνα Εθελοντισμού (2009)
WWF - Εξεύρεση πόρων από περιβαλλοντικές ΜΚΟ (2009)
WWF - Πράσινο και ελεύθεροι χώροι στην πόλη (2009)
WWF - Νομικός Οδηγός για το περιβάλλον (2009)
Ιστορία του όρου ΜΚΟ (2009) - αναδημοσίευση από σελίδα www.politeia-thrakis.gr
Ασυρματικά Μέσα Επικοινωνίας (2009)

WWF - Δασικές Πυρκαγιές
WWF - Εθελοντισμός - Δασοπροστασία και Δασοπυρόσβεση στην Ελλάδα (2009)
Δίκτυο Εθελοντικών Οργανώσεων - ομάδα τεκμηρίωσης "Εθε-Φιλα" (2010)

Δείκτες αξιολόγησης
Βασικές Γνώσεις Πολ. Προστασίας - samarites.gr  
Αναδάσωση στην Πάρνηθα μετά την φωτιά του 2007 - Φορέας Διαχ. Εθν. Δρυμού Πάρνηθας - 2010